Using toothpicks ! (kürdan kullanma!)

2010-09-15 11:38:00

Mr. Stan Munro of Syracuse, NY works with Toothpicks.

Below are his amazing designs.
 
Sayın Stan Munro Syracuse, NY kürdan ile çalışıyor.
Aşağıda onun şaşırtıcı tasarımlar.
A miniature city made out of millions of toothpicks
It took 38 year old Stan Munro 6 years to build this toothpick city. He used 6 million toothpicks and 170 litres of glue. He can spend up to 6 months to create a building and each of his creations is built to 1:164 scale. He works at the Museum of Science and Technology in Syracuse, New York (USA).

Look at the amazing works of one of the most patient men in the world.
 
 
Minyatür bir şehir milyonlarca kürdan ile yapılmış
Bu 38 yaşındaki Stan Munro 6 yıldır bu kürdan şehir inşa etti. O 6.000.000 kürdan ve yapıştırıcı, 170 litre kullanılabilir. O 6 aylık bir yapı oluşturmak ve her yaptığı yaratımımın 1:164 ölçekli kurulmuştur kadar harcama yapabilirsiniz. O Müzesi Bilim ve Teknoloji Syracuse, New York (ABD) çalışmaktadır.

Dünyanın en hasta adam inanılmaz işler bak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
And you've just been picking your teeth with them.  Regards,Bob

0
0
0
Yorum Yaz